Aktivity projektu

1. Šetření současného stavu zavádění nových terapeutických principů ve vybraných institucích, vytvoření koncepce vzdělávacích modulů a tvorba výukových materiálů

První klíčová aktivita bude realizována v období duben 2010 – prosinec 2010. V rámci této klíčové aktivity bude provedeno šetření v zařízeních institucionální výchovy zaměřené na zjištění zájmu těchto zařízení o konkrétní témata v oblasti terapeutických metod a na zjištění současného stavu využití dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie a tanečně-pohybové terapie v těchto zařízeních. Na základě analýzy výsledků šetření budou upřesněny potřeby obou cílových skupin – pracovníků zařízení institucionální výchovy i jejich klientů - a bude připraveno pět vzdělávacích modulů: Úvod do psychotereapie pro pracovníky v institucionální výchově, Arteterapie v institucionální výchově, Dramaterapie v institucionální výchově, Muzikoterapie v institucionální výchově a Tanečně-pohybová terapie v institucionální výchově. V rámci první klíčové aktivity budou vytvořeny výukové materiály pro jednotlivé výukové moduly.

2. Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v zavádění a využívání principů expresivních terapií

Druhá klíčová aktivita bude realizována v období prosinec 2010 – únor 2013. V počáteční etapě této klíčové aktivity bude realizována pilotní výuka pěti vytvořených vzdělávacích modulů. Po skončení pilotní výuky bude provedena evaluace vytvořených vzdělávacích modulů a výsledky evaluace budou zapracovány do koncepce hlavního běhu výuky. V rámci hlavního běhu výuky bude realizováno 16 hodin výuky v modulu Úvod do psychoterapie a 64 hodin přímé výuky v každém ze zbývajících čtyř výukových modulů, celkem bude proškoleno celkem 225 pracovníků zařízení institucionální výchovy. Druhá klíčová aktivita bude zakončena předáním certifikátů úspěšným absolventům modulů.

3. Zavádění principů expresivních terapií ve vybraných zařízeních institucionální výchovy se supervizí

Třetí klíčová aktivita bude realizována v období květen 2011 – březen 2013. Tato klíčová aktivita bude zahájena metodickou instruktáží proškolených pracovníků z cílové skupiny 1, kteří budou terapeutické principy zavádět v práci s cílovou skupinou 2 ( s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) v partnerských i dalších zařízeních institucionální výchovy. Principy arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně-pohybové terapie tak zakusí minimálně 150 klientů. Zároveň budou probíhat semináře proškolených pracovníků z těchto zařízení se supervizorem – klinickým psychologem. V závěru třetí klíčové aktivity bude zavádění principů expresivních terapií do praxe zhodnoceno a na základě konkrétních kazuistik budou formulována metodická doporučení.

4. Příprava a realizace mezinárodní interdisciplinární konference „Využití nových terapeutických principů v zařízeních ústavní výchovy“

Čtvrtá klíčová aktivita bude probíhat v období květen 2012 – prosinec 2012. Náplní této klíčové aktivity bude příprava a realizace mezinárodní interdisciplinární konference na téma využívání nových terapeutických principů v zařízeních ústavní výchovy. Konference proběhne v říjnu 2012 a budou na ní diskutovány zejména perspektivy využití a zavádění terapeutických metod a dopad využití těchto postupů na sociální začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do společnosti. Příspěvky, které na konferenci zazní, budou uspořádány do sborníku, který bude distribuován do škol a školských zařízení s cílem získat pro využívání nových terapeutických principů doposud nezapojené instituce ústavní výchovy.

<

Harmonogram projektu