Aktuality

KURZY EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ PRO PRACOVNÍKY V INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVĚ – 2017/2018

Vzdělávací moduly jsou určeny primárně pracovníkům zařízení institucionální výchovy.

Dramaterapie v institucionální výchově

6. 10. 2017 Vymezení dramaterapie I. – Mgr. Martin Polínek, Ph.D.
7. 10. 2017 Vymezení dramaterapie II. – Mgr. Martin Polínek, Ph.D.
10. 11. 2017 Metodika dramaterapie I. – Mgr. Martin Polínek, Ph.D.
11. 11. 2017 Metodika dramaterapie I. – Mgr. Martin Polínek, Ph.D.

Muzikoterapie v institucionální výchově

19. 1. 2018 Základy hry na muzikoterapeutické hudební nástroje - Mgr. Svatava Drlíčková
20. 1. 2018 Skupinové relaxační prožitkové techniky - Mgr. Svatava Drlíčková
16. 2. 2018 Muzikoterapeutické zpěvové techniky - Mgr. Svatava Drlíčková
17. 2. 2018 Etnická hudba v muzikoterapii - Mgr. Svatava Drlíčková

Přihlaste se, prosím, na následujícím kontaktu:
Mgr. Martina Friedlová, e-mail: martina.friedlova@upol.cz

V případě dotazů Vám rádi odpovíme.

KURZY EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ PRO PRACOVNÍKY V INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVĚ – 2016/2017

Vzdělávací moduly jsou určeny primárně pracovníkům zařízení institucionální výchovy.

Arteterapie v institucionální výchově

13. 1. 2017 Přístupy v arteterapii - PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
14. 1. 2017 Ontogeneze výtvarného projevu z hlediska arteterapie- PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
17. 2. 2017 Techniky a technologie výtvarné tvorby v arteterapii - PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.
18. 2. 2017 Principy výtvarné tvorby a její socio-psychický kontext - PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

Muzikoterapie v institucionální výchově

4. 11. 2016 Základy hry na muzikoterapeutické hudební nástroje - Mgr. Svatava Drlíčková
5. 11. 2016 Skupinové relaxační prožitkové techniky - Mgr. Svatava Drlíčková
2. 12. 2016 Muzikoterapeutické zpěvové techniky - Mgr. Svatava Drlíčková
3. 12. 2016 Etnická hudba v muzikoterapii - Mgr. Svatava Drlíčková

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Martina Friedlová
e-mail: martina.friedlova@upol.cz

Fotografie z kurzů expresivních terapií

Muzikoterapie v institucionální výchově

  

Dramaterapie v institucionální výchově

  

KURZY EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ PRO PRACOVNÍKY V INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVĚ – 2015/2016

Vzdělávací moduly jsou určeny primárně pracovníkům zařízení institucionální výchovy.

Muzikoterapie v institucionální výchově

16. 10. 2015 Základy hry na muzikoterapeutické hudební nástroje - Mgr. Svatava Drlíčková
17. 10. 2015 Skupinové relaxační prožitkové techniky - Mgr. Svatava Drlíčková
20. 11. 2015 Muzikoterapeutické zpěvové techniky - PaedDr. Lubomír Holzer
21. 11. 2015 Etnická hudba v muzikoterapii - PaedDr. Lubomír Holzer

Dramaterapie v institucionální výchově

15. 1. 2016 Vymezení dramaterapie I. – prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
16. 1. 2016 Vymezení dramaterapie II. – prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
12. 2. 2016 Metodika dramaterapie I. Mgr. Martin Polínek, Ph.D.
13. 2. 2016 Metodika dramaterapie II. Mgr. Martin Polínek, Ph.D.

Pro více informací kontaktujte:
Mgr. Martina Friedlová
e-mail: martina.friedlova@upol.cz

Fotografie z kurzů expresivních terapií 2014

Muzikoterapie v institucionální výchově

  

Muzikoterapie v institucionální výchově

     

KURZY EXPRESIVNÍCH TERAPIÍ PRO PRACOVNÍKY V INSTITUCIONÁLNÍ VÝCHOVĚ NA ROK 2014

Vzdělávací moduly jsou určeny primárně pracovníkům zařízení institucionální výchovy.

Muzikoterapie v institucionální výchově

19.9.2014 Základy hry na muzikoterapeutické hudební nástroje - Mgr. Svatava Drlíčková
20.9.2014 Skupinové relaxační prožitkové techniky - Mgr. Svatava Drlíčková
24.10.2014 Muzikoterapeutické zpěvové techniky - PaedDr. Lubomír Holzer
25.10.2014 Etnická hudba v muzikoterapii - PaedDr. Lubomír Holzer

Arteterapie v institucionální výchově

26.9.2014 Techniky a technologie výtvarné tvorby v arteterapii PhDr. Martina Komzáková
27.9.2014 Principy výtvarné tvorby a její socio-psychický kontext PhDr. Martina Komzáková
31.10.2014 Ontogeneze výtvarného projevu z hlediska arteterapie PhDr. Martina Komzáková
1.11.2014 Přístupy v arteterapii PhDr. Martina Komzáková

Pro více informací kontaktujte:
Bc. Dagmar Uhlířová
tel. 733 690 738
e-mail: dagmar.uhlirová@upol.cz

Tyto vzdělávací programy jsou realizovány v rámci udržitelnosti výstupů projektu Expresivní terapeutické metody - cesta ke změně v institucionální výchově, reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0026.

Fotografie z kurzů - jaro 2013

Dramaterapie v institucionální výchově

     

Muzikoterapie v institucionální výchově

     

Arteterapie v institucionální výchově

OD DUBNA 2013 OTEVÍRÁME NOVÉ KURZY!!!

Komu jsou vzdělávací moduly určeny:

Primárně pracovníkům zařízení institucionální výchovy

Muzikoterapie v institucionální výchově 1 – vše PaedDr. Lubomír Holzer

12.4. 2013 Základy muzikoterapie
13.4.2013 Metoda celostní muzikoterapie
26.4.2013 Základy hry na muzikoterapeutické hudební nástroje
27.4.2013 Skupinové relaxační prožitkové techniky
10.5.2013 Muzikoterapeutické zpěvové techniky
11.5.2013 Improvizace
31.5.2013 Etnická hudba v muzikoterapii
1.6.2013 Smyslové a nadsmyslové vnímání

Arteterapie v institucionální výchově

26.4.2013 Techniky a technologie výtvarné tvorby v arteterapii PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
26.4.2013 Principy výtvarné tvorby a její socio-psychický kontext PhDr. Martina Komzáková
10.5.2013 Ontogeneze výtvarného projevu z hlediska arteterapie PhDr. Martina Komzáková
11.5.2013 Symbolika, diferenciální a vývojová diagnostika výtvarného projevu PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
24.5.2013 Historie arteterapie v kontextu historie umění PhDr. Martina Komzáková
25.5.2013 Přístupy v arteterapii PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
7.6.2013 Výtvarná expresivní tvorba v kontextu kultury PhDr. Martina Komzáková
8.6.2013 Arteterapie dětí se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Dramaterapie v institucionální výchově

14.9.2013 Vymezení dramaterapie I.a prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
15.9.2013 Vymezení dramaterapie I.b prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
4.10.2013 Vymezení dramaterapie II.a Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
5.10.2013 Vymezení dramaterapie II. b Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.
25.10.2013 Metodika dramaterapie I.a prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
26.10.2013 Metodika dramaterapie I.b prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
8.11.2013 Metodika dramaterapie II. prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
9.11.2013 Metodika dramaterapie III. Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Pro více informací kontaktujte:
Bc. Dagmar Uhlířová
tel. 733 690 738
e-mail: dagmar.uhlirová@upol.cz

Tyto vzdělávací programy jsou realizovány v rámci udržitelnosti výstupů projektu Expresivní terapeutické metody - cesta ke změně v institucionální výchově, reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0026.

Závěrečné hodnocení výuky

Po skončení výuky expresivních terapií byl v polovině prosince 2012 zaslán všem účastníkům vzdělávání i ředitelům institucí, které se do projektu zapojily, závěrečný hodnoticí dotazník. S výsledky dotazování se můžete seznámit zde.

Sněžání PF 2013

Malá ukázka z posledního setkání v modulu ARTETERAPIE vedené Lucií Jakubcovou Hajdůškovou, kterou zároveň přejeme všem našim účastníkům krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2013!
Sněžání [10 MB]

Pozor změna v termínu výuky v modulu arteterapie!

Z důvodu nemoci lektorky dochází ke změně v harmonogramu výuky:
PhDr. Martina Komzáková 16. - 17. 11. 2012
PhDr. Lucie Jakubcová Hajdůšková, Ph.D. 30. 11 - 1. 12. 2012

Děkujeme za pochopení!

Zahájen závěrečný běh výuky expresivních terapií

7. a 8. září 2012 byl přednáškou z psychoterapie zahájen podzimní, závěrečný běh výuky expresivních terapií. V zimním semestru 2012/2013 se studenti budou moci kromě kurzů arteterapie, muzikoterapie a tanečně-pohybové terapie zúčastnit také doplňkových přednášek a workshopů, a sice přednášky z psychopatologie a workshopů muzikoterapie a komunikačních dovedností.

Nový harmonogram

Do sekce Vzdělávání byl přidán nový harmonogram výuky ZS 2012/2013. Můžete si jej stáhnout i přímo zde.

Evaluace výuky modulů expresivní terapií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v letním semestru 2012

Dne 10. 2. 2012 byla zahájena výuka expresivních terapií modulem „Seznámení s psychoterapií“, kterou vedl odborný garant PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. Zpětná vazba od účastníků modulu byla získána pomocí dotazníkového šetření. Celkové hodnocení dosáhlo 9,38 bodů z 10 možných. Komplexní výsledek evaluace naleznete zde.

Odborné vzdělávání pracovníků zařízení institucionální výchovy v modulu „Arteterapie v institucionální výchově“ v LS 2012 probíhalo od března do června 2012 a úspěšně ho absolvovalo 12 účastníků cílové skupiny 1. Jednotlivé semináře byly vedeny odbornou garantkou modulu Arteterapie PhDr. Petrou Potměšilovou, Ph.D., PhDr. Martinou Komzákovou a PhDr. Lucií Jakubcovou Hajduškovou, Ph.D.

Zpětná vazba cílové skupiny byla získávána průběžně po uskutečnění jednotlivých seminářů. Byly zjišťovány názory účastníků na kvalitu přednášejícího, informační hodnotu lekce, srozumitelnost výkladu, použité metody práce, obdržené materiály a zajímavost lekce a celkové hodnocení lekce. Všechny kategorie byly hodnoceny v průměru 9,5 body z 10 možných. Účastníci měli také možnost vyjádřit své návrhy a připomínky slovním komentářem. Většina komentářů byla pozitivních; pracovníci prostřednictvím výuky získali nové poznatky, motivaci a inspiraci. Ocenili návaznost technik, bezpečný přístup lektorů, který vycházel z očekávání skupiny i z přání jednotlivých účastníků. Zdůraznili překvapení a nadšení ze spojení výtvarné činnosti a moderní techniky. Na druhou stranu by však potřebovali více času na teoretické aspekty arteterapeutických metod.

Modul „Dramaterapie v institucionální výchově“ v LS 2012 absolvovalo 15 účastníků cílové skupiny 1. Jednotlivé semináře byly vedeny odborným garantem Dramaterapie prof. PaedDr. Milanem Valentou, Ph.D., Mgr. Oldřichem Müllerem, Ph.D., a Mgr. Martinem Dominikem Polínkem, Ph.D.

Všechny kategorie v průběžných evaluacích byly hodnoceny v průměru 9,4 body z 10 možných. Pracovníci zařízení institucionální výchovy ocenili citlivý přístup lektorů a komplexní informace s využitelností v praxi. Výuka byla hodnocena jako „zajímavá s dynamickými činnostmi, zároveň i příjemný relax a aktivní ochutnávka z dramaterapie“. Z návrhů účastníků, jak vylepšit modul, vyplynul požadavek na zařazení neobvyklých dramaterapeutických technik a více her pro klienty s výchovnými problémy.

Modul „Muzikoterapie v institucionální výchově“ v LS 2012 absolvovalo 18 účastníků cílové skupiny 1. Jednotlivé kurzy byly vedeny odborným garantem Muzikoterapie PaedDr. Lubomírem Holzerem a zkušenou muzikoterapeutkou a muzikofiletičkou Bc. Svatavou Drlíčkovou. V průběžných evaluačních dotaznících byla nejlépe hodnocena kvalita přednášejících a zajímavost lekcí. Účastníci velmi pozitivně komentovali zejména výuku Svatavy Drlíčkové a její „skvěle metodicky vedené lekce, velkou profesionalitu a lidskost“. Z nedostatků byly zmíněny nevhodné prostory pro tento v pořadí třetí modul Muzikoterapie, který probíhal mimo budovu Filozofické fakulty, a jeho organizace tak byla složitější.

Modul „Tanečně-pohybové terapie“ v LS 2012 absolvovalo 15 účastníků cílové skupiny 1. Jednotlivé kurzy byly vedeny Mgr. Ing. Janou Špinarovou Dusbábkovou, M.A., BC-DMT, MUDr. Ivetou Zedkovou, Mgr. Klárou Čížkovou a MUDr. Radanou Syrovátkovou, BC-DMT. V průběžných evaluačních dotaznících byl nejlépe hodnocen nejen přínos obsahu modulu pro další práci cílové skupiny 1, ale i inspirace v osobním životě, uvědomění si nových souvislostí.

Následně byla provedena souhrnná evaluace všech modulů, jejíž výsledky lze shlédnout v přiloženém přehledu.

Konference SPOLEČNÝ PROSTOR - COMMON SPACE - OBSHCHEYE PROSTRANSTVO

Ve dnech 22. - 24. 3. 2012 se v rámci projektu Expresivní terapeutické metody - cesta ke změně v institucionální výchově uskutečnila mezinárodní konference SPOLEČNÝ PROSTOR - COMMON SPACE - OBSHCHEYE PROSTRANSTVO.
Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků cílové skupiny, své příspěvky předneslo nebo workshopy vedlo na 45 přednášejících.
Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách konference www.spolecnyprostor.cz, fotografie z konference jsou přístupny na www.spolecnyprostor.cz/fotogalerie.php.