Arteterapie v institucionální výchově

Vstoupit do intranetu

Anotace

Cílem modulu je vybavit účastníky poznatky a dovednostmi pro přípravu a vedení výtvarných činností klientů, zvláště pak dětí a mládeže se specifickými potřebami.
Nejedná se o systematický výcvik v arteterapii, účastníci získají základní znalosti a dovednosti pro využívání prvků arteterapie a artefiletiky ve vlastní výchovné práci. Budou vybaveni základními znalostmi z oblasti výtvarné tvorby, výtvarného umění, z oblasti vývoje výtvarného projevu v lidské ontogenezi s ohledem na odchylky od typického vývoje. Dále pak získají základy praktických dovedností pro interpretaci výtvarného projevu, typických procesů symbolizace a příznačných odchylek od normy. Získají rovněž základní povědomí o arteterapii jako samostatném oboru v kontextu ostatních disciplín, jako je psychoterapie, výtvarná výchova či speciální pedagogika.

Odborný garant

PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Struktura modulu