Kontakty

Mgr.Martina Friedlová

hlavní řešitelka projektu
martina.friedlova@upol.cz
tel. 733 690 737

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.

koordinátorka projektu
lucie.kovarikova@upol.cz
tel. 733 690 739

Dagmar Uhlířová

koordinátorka projektu
dagmar.uhlirova@upol.cz
tel. 733 690 738

Korespondenční adresa:

Institut celoživotního vzdělávání
FF UP v Olomouci
tř. Svobody 26
771 80  Olomouc