Muzikoterapie v institucionální výchově

Vstoupit do intranetu

Anotace

Cílem studia modulu muzikoterapie je poskytnout kompetence pro práci muzikoterapeuta v dětských domovech, výchovných ústavech a dalších zařízeních institucionální výchovy - pro individuální a skupinovou muzikoterapii. Je postaven na sebezkušenosti a prožitku hudby vycházející z přirozeného ladění, zabývá se působením muzikoterapeutických nástrojů (bubny djembe, šamanské bubny, tibetské mísy apod.) a zpěvovými technikami.
Modul dále přináší poznatky pro řízení a realizaci léčebně výchovných sezení dětí se specifickými vývojo­vými porucha mi učení, dětí s lehkou mozkovou dys­funkcí (ADHD syndrom), hyperaktivních dětí, dětí a klientů s epilepsií, dětí s dětskou neurózou. Dalším uplatněním muzikoterapeutických kompetencí asistentů, výchovných a pedagogických pracovníků je oblast terapeutické práce s logopedickými klienty, dětmi z dětských domovů a s dětmi s poruchami chování, práce ve Střediscích výchovné péče a práce s lehkými psychiatrickými pacienty v těchto zařízeních.

Odborný garant

PaedDr. Lubomír Holzer

Struktura modulu