Aeduca 2010

Projekt „Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově“ byl prezentován na 6. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, který proběhl ve dnech 14.–15. září 2010 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Organizátorem festivalu byl Institut celoživotního vzdělávání FF UP. Projekt byl prezentován v katalogu festivalu a také formou informačního banneru vystaveného po dobu trvání festivalu v prostorách Uměleckého centra.