Publikace projektu

Metodická doporučení pro využití postupů expresivních terapií
Sborník z konference Společný prostor - Common Space - Obshcheye prostranstvo 2012