Vzdělávání

Knihovna projektu
Možnosti ubytování v Olomouci

Vzdělávání pracovníků institucionální výchovy v oblasti expresivních terapií tvoří náplň druhé klíčové aktivity projektu. Jeho cílem je poskytnout účastníkům vzdělávání teoretické a praktické znalosti a dovednosti ve využívání principů expresivních terapeutických metod při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání v oblasti expresivních terapií zahrnuje pět vzdělávacích modulů – Úvod do psychoterapie, Arteterapii v institucionální výchově, Dramaterapii v institucionální výchově, Muzikoterapii v institucionální výchově a Tanečně-pohybovou terapii v institucionální výchově. Konkrétní obsahová náplň jednotlivých vzdělávacích modulů byla vytvořena v souladu s výsledky šetření potřeb zařízení institucionální výchovy, které bylo provedeno v květnu 2010.

Vzdělávací moduly jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, úspěšní absolventi vzdělávacích modulů obdrží certifikát o jejich absolvování.