Název projektu :Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0026
Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 80  Olomouc
Partneři projektu: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Chrudim, Čáslavská 624, 537 01 Chrudim
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107, 768 04 Střílky
TANTER – Česká asociace taneční a pohybové terapie, U Vršovického nádraží 16, Praha 10, 110 00
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa:7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Termín realizace:duben 2010 – březen 2013